Styrelsen

Ordförande: David Örnberg
Sekreterare: Sara Draper
Kassör: Gena Ascentista
Vice ordförande Majvor Mases-Hellström
Övriga styrelsemedlemmar: Vakant
Revisorer: Vakant
Styrelsesuppleanter: Vakant

Kontakta framtidsgruppen görs på framtidsgruppen@soromsjobygden.se
eller kan man använda vårt formulär länk