Vanån

Fiskart: Abborre,Gädda,Öring. Harr, naturligt bestånd
Fiskekort: Dagskort 50kr veckokort 100kr årskort 250kr
Info:
Bilder:

Information från Wikipedia

Vanån är en 140 km[2] lång skogsälv i mellersta Dalarna. Den är Västerdalälvens största biflöde, med ett avrinningsområde på 1903 km²,[3] varav 67% skogsmark. Älvarna sammanflyter vid Vansbro. Älvens flöde är 28 m³/s.[4]

Mest berömd är Vanån för Vansbrosimningen, där deltagarna simmar cirka 2 km längs Vanån och 1 km längs Västerdalälven.

Vanån bildar många sjöar, bland andra Van (Älvdalen), Venjanssjön och Van. Ån har använts som flottningsled fram till början av 1970-talet. I ån finns flera mindre vattenkraftverk, bland annat ett strax norr om Van i Mora kommun