gammgard3Landbobyn ligger efter riksväg 26 mellan Johannisholm och Vansbro strax bortom Siknäs Kyrka. Riksvägen går igenom bebyggelsen. Av ”Bya- och gårdalängd” från 1621 framgår det att vid visitation fanns 4 gårdar i Landbobyn.
i DAG FINNS DET 18 GÅRDAR I LANDBOBYN varav 16 gårdar är bebodda året runt.

Hembygdsgården
Landbobyns Gammelgård har skapats för Söromsjöbygden. Den ligger på sin ursprungliga plats, inne i själva bykärnan, på en liten kulle omgiven av öppet landskap, vägar och åkrar. Gården bygdes i mitten av 1700-talet och restaurerades på 1960-talet. Den består idag av 10 byggnader. Här kan man se hur de levde och bodde i det gamla bondesamhället. Här på hembygdsgården reses majstången varje midsommar men inte förrän på Söndagen och då blir det dans och lekar på det traditionella sättet på gårdstunet. Sammankomsterna på hembygdsgården är mycket uppskattade och har många besökare.

Veka 28 2008 är gammelgården öppen för visning. V.G. kontakta per tel 0250-663106 om Ni önskar besöka Landbobyns gammelgård.

Varje år en söndag i juli månad blir det kyrkbåtsrodd i samband med mässan i Siknäs kyrka. För datum se Siljan Nu arrangemangskalendern.

Båthuset och kyrkbåtar
Lanbobyn har ingått i två båtlag det ena tillsammans med Finngruvan och det andra med Gävunda. Ett av båthusen vid Johannisholm flyttades 1988 på Hembygdsföreningens initiativ till Landbobyn tillsammans med båtarna för Landbobyn och Gävunda. En av båtarna, sexåringen är fortfarande i brukbart skick och används varje sommar mellan Landbobyn och Siknäs Kyrka i samband med Kyrkbåtshelgen vid Siknäs. Båten är byggd 1845 på Sollerön och har initialerna KMM som står för Knuts Mårten Matsson född 1825.

Landbobyns skolalandbobynsskola
Den gamla skolan i Landbobyn har en tydlig karaktär av skolbyggnad och har en speciell utformning. Den är ett viktigt inslag i Landbobyns äldre miljö. Skolan byggdes 1895 och skolverksamheten avslutades vårterminen 1957. På 1930-talet gjordes en vinkeltillbyggnad in mot gården och skolhuset fick två entréer med vackra förstukvistar, varav den ena entrén gick till lärarbostaden. Skolan har ett betydande kulturhistoriskt intresse och genomgick sommaren 2002 en varsam restaurering. Bagarstuga och lokaler för olika kulturella aktiviteter kommer att finnas.
För närvarande pågår viss renovring inomhus.