Styrelsen

Ordförande: Majvor Mases-Hellström
Sekreterare: Sara Draper
Kassör: Gena Ascentista
Övriga styrelsemedlemmar: Vakant
Revisorer: Vakant
Styrelsesuppleanter: Vakant