Kontakt: Allmänningsstyrelsen, Bystyrelsen, Valberedning.
Jordägarstämma: Nästa Jordägarstämma, Dagordning.
Protokoll m.m.: Stämmoprotokoll.
Tillgångar: Allmän information, Besparingsskog, Registerfastigheter, Bystuga, Kapell, Såg/hyvleri, Tvättstuga/bagarstuga/gym. 
Historik: Besparingsskogens historia.