Lissel Entreprenad AB

Utför arbeten med skördare – skrotare – lastbil – grävmaskiner – väghyvel – hjullastare
Sorteringsgaller för slit och bärlager.Försäljning av prima gårdsgrus.

Sjugärdsvägen 17 Kättbo 79292 Mora
Bengt Tel:0250-665017 Mob: 010-2520631
Roger Tel: 0250-60262 Mob: 070-2232840

JP Grus

Jp Grus John Persson

-Matjord
-Dräneringsgrus
-Mursand
-Gjutmix
-Täckbark
-Bärlagergrs
-Slitlagergrus
-Asfaltkross
-Kullersten
-Singel

Fritt lastat alt.leverans på plats.
Tel: John 0705620390
Tel: Rulle 025062050