( DT.SE )
Full bärighet på bron är viktigare än ökad bredd och förbättrad sikt, anser styrelsen för Kättbo besparingsskog i ett yttrande om Trafikverkets förstudie om en ny bro mellan södra och norra Kättbo.

Då militären raserade den gamla bron 1985 ersattes den av en provisorisk militärbro. Den bron är inte byggd för tunga timmertransporter och det är heller inte bron i Gävunda. Lastbilarna som kör ut timmer från avverkningar i skogen måste åka ända till Brintbodarna för att komma ut på allmän väg.

Kättbo allmänningsstyrelse som förvaltar besparingsskogen poängterar att det är mycket viktigt att få en bro med full bärighet så att skogstransporterna som ska ut på E45 slipper ta omvägen över Brintbodarna.

– Omvägen för dessa skogstransporter leder till ökade kostnader och ökad belastning på miljön.

Allmänningsstyrelsen framhåller att det även för andra tunga transporter, som exempelvis tankbilar och brandbilar, är det nödvändigt att få full bärighet på bron.Forsätt att läsa på dt.se

Inlägget är från dt.se