Efter att grävningen blev förskjuten nån vecka så startar grävningen för fiber idag 2019-08-26.