Praktisk träning i Hjärt- lungräddning med bybor i full aktion. Från vänster på bilden Nils Gunnar Andersson, Margareta Andersson, Inga Holm, Zilvoh Holm, Erik Sjöberg, Maria Jannisa, Anders Johansson, Rolf Lawner, Agneta Lisell Klasa, Kjell Klasa, Jan Gunnar Andersson samt kursledaren Hasse Eriksson.

Kättbo är byn som oftast ligger steget för när det handlar om satsningar på hälsa och god livsstil. I byn finns sedan länge ett välutrustat gym med bastu och solarium och Kättbo var också först i Mora Kommun med att anlägga ett så kallat Hälsospår. Spåret ger, förutom motion, även möjlighet att få ett värde på sin kondition och Hälsospåret i Kättbo är ett av Dalarnas längsta med sina dryga 2 km.

Den senaste satsningen i byn är en defibrillator, eller hjärtstartare, som kommer att vara placerad i tvättstugan i södra Kättbo. Information om var utrustningen finns kommer att sättas upp på byns anslagstavlor och den kommer även att registreras för att kunna identifieras på nätet via kartsökning och Smartphone-applikationer. För att snabbt komma åt utrustningen vid en akut situation kommer man att placera nyckeln i ett glasskåp på tvättstugans utsida tillsammans med en hammare att krossa glaset med. Tiden är av största betydelse vid ett hjärtstillestånd och varje sekund är dyrbar när det handlar om att rädda liv.Fortsätt att läsa på dt.se

Inlägget från dt.se