Välkommen måndag 2020-09-07 Kl:18:00 vid Kättbo bystuga för att diskutera en eventuell lekplats mm i Kättbo.

Välkomna
Söromsjöns Bygemenskap