( DT.SE )
Trafikverket har startat en förstudie om att bygga en ny bro på väg 546 mellan norra och södra Kättbo.

De som har synpunkter på ett eventuellt brobygge har tiden fram till och med den 21 november på sig för att lämna dessa till Trafikverket.

332100_10150424700563740_473405731_o(1)1910-11 byggdes en bro mellan norra och södra Kättbo. Den bron bestod till vintern 1985 då alltför höga och breda militärfordon körde sönder bron som rasade.

– Bara bra, tyckte byborna som ville ha en ny bro.

De fick visserligen en ny bro, men den var inte vad de tänkt sig.

 

2648168234Den raserade bron ersattes med en militärbro och den finns fortfarande kvar. Den här bron har begränsad bärighet och den är så smal att bilar inte kan mötas på den. En annan nackdel med bron är att den inte klarar av tunga timmertransporter och det gör heller inte bron i Gävunda vilket medför att dessa får ta långa omvägar.

Målet med förstudien är att ta fram tänkbara lösningar så att bärighet, framkomlighet och trafiksäkerhet förbättras.

Om det här målet ska uppfyllas måste en ny bro byggas, en sex meter bred bågbro. Det alternativet innebär att vägbanan ska höjas med drygt en meter.Fortsätt att läsa på dt.se

Inlägget från dt.se