En diskussion kring vem gör hur var med vem för vad uppstod.
En grupp utsågs att grovprojektera:
Johan Andersson
Jan-Gunnar Andersson
David Örnberg
Anders Johansson
Maria Jannisa
Men alla är självklart välkomna.

Protokollet från mötet 12/3 2014
Fiber i Kättbo