Telia/Quadracom har meddelat att de kommer att stänga ner ADSL-bredbandet för ca 2 000 abonnenter i Dalarnas län. Nu skickar Post- och telestyrelsen (PTS) en skrivelse till Telia för att få mer information.

– Vi vill veta om någon riskerar att bli utan telefoni och bredband om minst 1 Mbit/s, vilka alternativ till telefoni och bredband som finns i området och hur Telia/Quadracom informerar sina kunder, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter på PTS.

Avtalen med kommunerna har löpt ut

Det berörda ADSL-bredbandet byggdes av Teracom med statliga bredbandspengar. Quadracom tog sedan över bredbandet och har drivit det enligt avtal med kommunerna. Avtalen har nu löpt ut och Telia, som i dag äger stationerna, har meddelat att de inte kommer att driva dem vidare.

– Vi kan inte hindra Telia från att göra förändringar i sitt eget nät. Däremot är det förstås viktigt för oss att säkerställa att alla kan ringa och använda internet, säger Anna Wikström.

Trådlöst bredband ok enligt lagen

Lagen om elektronisk kommunikation ger alla rätt till bredband om minst 1 Mbit/s, men den anger inte med vilken teknik bredbandet ska levereras. Det går alltså bra med både trådbundna och trådlösa alternativ. Mobilt bredband via 4G, som täcker allt större områden, ger snabbare bredband än ADSL och satellit kan ge bredband på upp till 20 Mbit/s i princip i hela landet.

skrivelse-nedlaggning-xDSL.stationer-150121


Uppdaterat 2015-02-23

Venjan och Gävunda är drabbade av detta.

kanske dax att satsa på vår egen fiber här i Kättbo ju fler vi är ju billigare blir det för varje hushåll.

Anmäl dig för vårat nyhetsbrev för fiber
https://www.soromsjobygden.se/soromsjobygden/foreningslivet/framtidsgruppen/