Svaret jag fick från Daniel

Planen är att bygga ut fibernätet i Kättbo under 2018. Det är inte ännu bestämt när vi börjar. Men om inget oförutsett inträffar skall ni bli anslutna under året.

Med vänliga hälsningar
Daniel Nylén
Projektchef/Stadsnätsansvarig

Tekniska Förvaltningen
Mora Kommun
0250-262 23

www.mora.se