Välkommen till Moraparken den 22 januari kl 19.00 – 20.30

Innehåll

  • Varför tar vi fram en VA-plan och hur arbetar vi – representanter för Mora kommun och NODAVA berättar.
  • Dialog utifrån dina funderingar rörande vatten och avlopp

 

Vi bjuder på fika!

 

För mer information se www.mora.se/va-plan eller kontakta miljösamordnare Eva Larsson 0250-26 152

Med vänlig hälsning

Eva Larsson

Miljösamordnare, Utvecklingsenheten

tel: 0250-26152

mail: eva.larsson@mora.se