Besparingen vill ha bro som bär timmerbilar

Besparingen vill ha bro som bär timmerbilar

( DT.SE ) Full bärighet på bron är viktigare än ökad bredd och förbättrad sikt, anser styrelsen för Kättbo besparingsskog i ett yttrande om Trafikverkets förstudie om en ny bro mellan södra och norra Kättbo. Då militären raserade den gamla bron 1985 ersattes den av en...

Miltärbron i Kättbo fyller inte kraven

( DT.SE ) Trafikverket har startat en förstudie om att bygga en ny bro på väg 546 mellan norra och södra Kättbo. De som har synpunkter på ett eventuellt brobygge har tiden fram till och med den 21 november på sig för att lämna dessa till Trafikverket. 1910-11 byggdes...
Kättbo satsar för livet

Kättbo satsar för livet

Praktisk träning i Hjärt- lungräddning med bybor i full aktion. Från vänster på bilden Nils Gunnar Andersson, Margareta Andersson, Inga Holm, Zilvoh Holm, Erik Sjöberg, Maria Jannisa, Anders Johansson, Rolf Lawner, Agneta Lisell Klasa, Kjell Klasa, Jan Gunnar...